Волонтерски центар

Концепт пројекта

Волонтеризам је размена
између појединца или групе појединаца и локалне заједнице.
Волонтер или група волонтера улажу
време, енергију и снагу за добробит заједнице,
а кроз тај пројекат
локална заједница пружа волонтеру или групи волонтера
могућност за експериментисање, учење и лични и колективни развој.

(Cotravaux, Francuska)

Пројекат „Волонтерски центар“ има за циљ да активније и професионалније укључује појединце у креирање услова живота и рада у ресору.

Задатак овог центра је да повеже институције из ресора претежне делатности Предузећа (институције државног система-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, институције из области образовања које образују кадрове за рад у ресору- Пољопривредни и Факултет ветеринарске медицине, као високошколске установе које образују кадрове који се, по завршеном школовању, због недостатка професионалног искуства, сврставају у једну од тешко запошљивих група према усвојеној категоризацији надлежних служби запошљавања; институције цивилног сектора- удружења и друге припаднике цивилног сектора који се баве проблематиком институционалних активности у области пољопривреде, посебно са становишта европских интеграција, субјекте приватног сектора-који имају потребе да се укључе у активности унапређења нивоа знања и рада у предметној области или тежњу да у оквирима корпоративне одговорности за функционисање локалне заједнице подрже примере добре праксе ради њиховог ширења и унапређења у најбољем интересу заједнице), да промовише волонтерски рад и омогући заинтересованим волонтерима ангажовање у активностима и области за коју су професионално везани или генерално заинтересовани.

Волонтерски центар бави се регрутацијом волонтера и стварањем услова за њихово ангажовање; идентификацијом и ширењем круга партнерских институција; идентификацијом и ширењем спектра специфичних питања на којима раде његови волонтери.

Волонтерски центар може дефинисати и пилот пројекте у које ће укључивати партнерске организације.

Рад у Волонтерском центру је прилика за запослене да развију своје менторске способности и унапреде тимски рад, као неопходни услов успешности компаније.