Јавне набавке
11.07.2019.

Јавна набавка - Услуга израде геодетских подлога и геотехничких елабората - ОРН 71332000 - ЈНМВ 13/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.19 MB PDF)

Линк ЈНМВ 13/19 на порталу јавних набавки града Београда

11.07.2019.

Јавна набавка - Потрошни материјал за системе наплате простора за возила по пијацама ОРН: 30160000, 30192350, 39235000 - ЈНМВ 11/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.96 MB PDF)

Линк ЈНМВ 11/19 на порталу јавних набавки града Београда

04.07.2019.

Јавна набавка - Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавање пијаца - ОРН 45259000 - ЈНМВ 10/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.07 MB PDF)

Линк ЈНМВ 10/19 на порталу јавних набавки града Београда

03.06.2019.

Јавна набавка - МРЕЖА ЗА СМАЊЕЊЕ ИНСОЛАЦИЈЕ ПО ПИЈАЦАМА - ОРН 39541100 - ЈНМВ 9/19

Позив за подношење понуда ЈНМВ 09-19 (0.4 MB PDF)

Конкурсна документација 09-19 (0.78 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.5 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ЈНМВ 09/19 на порталу јавних набавки града Београда

30.05.2019.

Јавна набавка-Услуга израде геодетских подлога и геотехничких елабората - ОРН 71332000-ЈНМВ 2/19

Позив за подношење понуда (0.39 MB PDF)

Конкурсна документација (0.89 MB PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.32 MB PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.26 MB PDF)

Линк ЈНМВ 02/19 на порталу јавних набавки града Београда