Јавне набавке
12.12.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 18110000 - Лична заштитна опрема – JНMВ 16/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1198132 PDF)

Линк ЈНМВ 16/18 на порталу јавних набавки града Београда

12.12.2018.

Јавна набавка - Браварски материјал - ОРН 44316400 - Отворени поступак - 10/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1614511 PDF)

Линк OP 10/18 на порталу јавних набавки града Београда

12.12.2018.

Јавна набавка - Услуга процене непокретне имовине ЈКП „Градске пијаце“ Београд - ОРН 71319000 - Отворени поступак - 15/18

Позив за подношење понуда (0.34 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1314064 PDF)

Линк OP 15/18 на порталу јавних набавки града Београда

19.11.2018.

Централизована јавна набавка ЦН 03/18 - Канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору (0.18 MB PDF)

Линк ЦН 3/18 на порталу јавних набавки града Београда

06.11.2018.

Јавна набавка - Услуга одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система по пијацама - ОРН 50730000 - Отворени поступак - 14/18

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.27 MB PDF)

Линк OP 14/18 на порталу јавних набавки града Београда