Јавне набавке
19.01.2018.

Jавна набавка - Пијачне тезге са додатном опремом - ОРН: 39151100 - Отворени поступак - 2/18

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (2393411 PDF)

Линк ОП 2/18 на порталу јавних набавки града Београда

15.01.2018.

Централизована јавна набавка ЦН 03/17 Средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору (0.19 MB PDF)

Линк ЦН 3/17 на порталу јавних набавки града Београда

15.01.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50110000 - Услуга сервисирања и поправке возила – JНMВ 3/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.92 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.5 MB PDF)

Линк ЈНМВ 3/18 на порталу јавних набавки града Београда

11.01.2018.

Jавна набавка - Набавка електричне енергије - ОРН: 09310000 - Отворени поступак - 1/18

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.58 MB PDF)

Линк ОП 1/18 на порталу јавних набавки града Београда

11.01.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН: 6000000 - Tранспортне услуге – JНMВ 2/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.79 MB PDF)

Линк ЈНМВ 2/18 на порталу јавних набавки града Београда