Јавне набавке
03.06.2019.

Јавна набавка - МРЕЖА ЗА СМАЊЕЊЕ ИНСОЛАЦИЈЕ ПО ПИЈАЦАМА - ОРН 39541100 - ЈНМВ 9/19

Позив за подношење понуда ЈНМВ 09-19 (0.4 MB PDF)

Конкурсна документација 09-19 (0.78 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.5 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ЈНМВ 09/19 на порталу јавних набавки града Београда

30.05.2019.

Јавна набавка-Услуга израде геодетских подлога и геотехничких елабората - ОРН 71332000-ЈНМВ 2/19

Позив за подношење понуда (0.39 MB PDF)

Конкурсна документација (0.89 MB PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.32 MB PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.26 MB PDF)

Линк ЈНМВ 02/19 на порталу јавних набавки града Београда

22.05.2019.

Јавна набавка - Браварски материјал - ОРН 44316400 - Отворени поступак - 04/19

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.56 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације (0.23 MB PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације 2 (0.56 MB PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.18 MB PDF)

Линк OП 04/19 на порталу јавних набавки града Београда

30.04.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга одржавања возила – ОРН 50110000 – JНMВ 04/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.18 MB PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.18 MB PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.26 MB PDF)

Линк ЈНМВ 04/19 на порталу јавних набавки града Београда

25.04.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности - Технички преглед објекта – ОРН 7130000 – JНMВ 06/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.09 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.18 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.48 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.06 MB PDF)

Линк ЈНМВ 06/19 на порталу јавних набавки града Београда