Јавне набавке
18.03.2019.

Предходна Обавештења

Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула (0.23 MB PDF)

05.03.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуге маркетиншке агенције - ОРН: 79342000 – JНMВ 05/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.12 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.55 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ЈНМВ 05/19 на порталу јавних набавки града Београда

14.02.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности - Tранспортне услуге - ОРН: 6000000 – JНMВ 03/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.13 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.47 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 03/19 на порталу јавних набавки града Београда

15.01.2019.

Јавна набавка - Услуга изнајмљивања физичког обезбеђења пијаца са мобилним патролама - ОРН 79710000 - Отворени поступак - 01/19

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1496574 PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.49 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2 (0.12 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 3 (0.41 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.6 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк OП 01/19 на порталу јавних набавки града Београда

11.01.2019.

Централизована јавна набавка ЦН 05/18 – Услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору (0.14 MB PDF)

Линк ЦН 5/18 на порталу јавних набавки града Београда