Јавне набавке
04.01.2019.

Јавна набавка - Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација - ОРН 50730000 - Отворени поступак - 02/19

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1861823 PDF)

Одлукa о додели уговора (0.45 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк OП 02/19 на порталу јавних набавки града Београда

31.12.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга осигурања имовине и лица - ОРН 66510000 – JНMВ 18/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.06 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.35 MB PDF)

Линк ЈНМВ 18/18 на порталу јавних набавки града Београда

28.12.2018.

Централизована јавна набавка ЦН 04/18 - Средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору (0.28 MB PDF)

Линк ЦН 4/18 на порталу јавних набавки града Београда

21.12.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности Услуга штампе - ОРН 79810000 – JНMВ 15/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.07 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.34 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.1 MB PDF)

Линк ЈНМВ 15/18 на порталу јавних набавки града Београда

12.12.2018.

Јавна набавка - Услуга процене непокретне имовине ЈКП „Градске пијаце“ Београд - ОРН 71319000 - Отворени поступак - 15/18

Позив за подношење понуда (0.34 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1314064 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (1.06 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.36 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2 (0.23 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.56 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк OP 15/18 на порталу јавних набавки града Београда