Јавне набавке
11.01.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50730000 - Хемијски дубински редован и вандредан сервис расхладних витрина – JНMВ 1/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.8 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1246914 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 1/18 на порталу јавних набавки града Београда

22.12.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50110000 - Услуга сервисирања и поправке возила – JНMВ 22/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.48 MB PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.27 MB PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 22/17 на порталу јавних набавки града Београда

22.12.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 39295100 - Опрема за заштиту од сунца – JНMВ 21/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.87 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.42 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 21/17 на порталу јавних набавки града Београда

07.12.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН:39151100 Испорука монтажно-демонтажних тезги - JНMВ 20/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.61 MB PDF)

Одлука о додели уговора (0.43 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 20/17 на порталу јавних набавки града Београда

05.12.2017.

Jавна набавка - Хигијенско одржавање млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме - ОРН 90900000 - Отворени поступак - 12/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1679195 PDF)

INVITATION TO TENDER (0.04 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1123224 PDF)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (0.12 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (3541422 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП 12/17 на порталу јавних набавки фрада Београда