Јавне набавке
10.05.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 39515430 - Испорука и монтажа спољашњих брисолеја – JНMВ 12/18

Позив за подношење понуда (0.35 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1.05 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ЈНМВ 12/18 на порталу јавних набавки града Београда

10.05.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 45311000 - Одржавање електроенергетских инсталација – JНMВ 11/18

Позив за подношење понуда (0.35 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1707047 PDF)

Одлукa о додели уговора (1.11 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.1 MB PDF)

Линк ЈНМВ 11/18 на порталу јавних набавки града Београда

09.05.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 31700000 - Електро материјал за техничко одржавање – JНMВ 9/18

Позив за подношење понуда (0.35 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1524421 PDF)

Одлукa о додели уговора (1.03 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.1 MB PDF)

Линк ЈНМВ 9/18 на порталу јавних набавки града Београда

26.04.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50730000 - Услуга одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система по пијацама – JНMВ 10/18

Позив за подношење понуда (0.35 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.1 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1.05 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ЈНМВ 10/18 на порталу јавних набавки града Београда

26.04.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 30160000, 30192350, 39235000 - Потрошни материјал за системе наплате простора за возила по пијацама – JНMВ 08/18

Позив за подношење понуда (0.51 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.96 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1.03 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ЈНМВ 08/18 на порталу јавних набавки града Београда