Јавне набавке
11.01.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН: 6000000 - Tранспортне услуге – JНMВ 2/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.79 MB PDF)

Одлука додели уговора (1237439 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 2/18 на порталу јавних набавки града Београда

11.01.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50730000 - Хемијски дубински редован и вандредан сервис расхладних витрина – JНMВ 1/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.8 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1246914 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 1/18 на порталу јавних набавки града Београда

22.12.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50110000 - Услуга сервисирања и поправке возила – JНMВ 22/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.48 MB PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.27 MB PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 22/17 на порталу јавних набавки града Београда

22.12.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 39295100 - Опрема за заштиту од сунца – JНMВ 21/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.87 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.42 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 21/17 на порталу јавних набавки града Београда

07.12.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН:39151100 Испорука монтажно-демонтажних тезги - JНMВ 20/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.61 MB PDF)

Одлука о додели уговора (0.43 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 20/17 на порталу јавних набавки града Београда