Јавне набавке
30.03.2017.

Поступак набавке мале вредности - ОРН 45311000 Одржавање електроенергетских инсталација ЈНМВ 10/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.68 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1642740 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 10/17 на порталу јавних набавки града Београда

29.03.2017.

Предходно обавештење

Физичко обезбеђење пијаца (0.57 MB PDF)

16.03.2017.

Поступак набавке мале вредности - ОРН 50750000 Санација лифтова по пијацама ЈНМВ 09/19

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.46 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (0.61 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (2355647 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 09/17 на порталу јавних набавки града Београда

07.03.2017.

Поступак набавке мале вредности - ОРН: 30160000, 30192350, 39235000 - Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама - ЈНМВ 02/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (0.45 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1542483 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 02/17 на порталу јавних набавки града Београда

02.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50730000- Услуга одржавања расхладних витрина и уређаја - JНМВ 05/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (1464641 PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.48 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1846705 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 05/17 на порталу јавних набавки града Београда