Јавне набавке
10.07.2017.

Јавна набавка - Браварски материјал - ОРН 44316400 - Отворен поступак - 6/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

Конкурсна документација (0.62 MB PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (3174919 PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1263272 PDF)

Одлука о додели уговора (1325476 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ОП 6/17 на порталу јавних набавки града Београда

04.07.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра ОРН 50316000. Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату места за возила и контролу возила по пијацама - JНMВ 17/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (0.93 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1426282 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 17/17 на порталу јавних набавки града Београда

30.06.2017.

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

Модуларни инверзни газебо са уградњом (0.58 MB PDF)

Возило за одношење смећа (0.58 MB PDF)

08.06.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра ОРН 32250000. Мобилни телефони JНMВ 16/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (0.75 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације (1706266 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.6 MB PDF)

Одговори на питања (1143027 PDF)

Одлука о обустави поступка (0.71 MB PDF)

Обавештење о обустави поступка (0.43 MB PDF)

08.06.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра ОРН:18110000. Лична заштитна опрема JНMВ 15/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.47 MB PDF)

Одлука о обустави поступка (0.71 MB PDF)

Обавештење о обустави поступка (0.41 MB PDF)