Јавне набавке
05.12.2017.

Jавна набавка - Хигијенско одржавање млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме - ОРН 90900000 - Отворени поступак - 12/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1679195 PDF)

INVITATION TO TENDER (0.04 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1123224 PDF)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (0.12 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (3541422 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП 12/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

28.11.2017.

Предходна Обавештења

Санација адптација и реконструција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката ОПН 45213100 (0.65 MB PDF)

Набавка електричне енергије, ОРН 09310000 (0.16 MB PDF)

09.11.2017.

Jавна набавка - Браварски материјал - ОРН 44316400 - Отворени поступак - 11/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.61 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1732154 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк ОП 11/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

26.10.2017.

Централизована јавна набавка ЦН 02/17 канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк Централизована јавна набавка  CN 02/17 на порталу јавних набавки града Београда

05.10.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН:18110000 Радна униформа и радна обућа - - JНMВ 19/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.46 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1601541 PDF)

Обавештење о залљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 19/17 на порталу јавних набавки града Београда