Јавне набавке
19.01.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности – ОРН 66510000 Осигурање имовине и лица ЈНМВ : 23/16

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.74 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1579256 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (2330615 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.61 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1279708 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 23/16 на порталу јавних набавки града Београда

18.01.2017.

Санација пијачног платоа Земун - ОРН:45233222 - Отворен поступак ОП-1/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

Конкурсна документација (1206077 PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.62 MB PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (2888933 PDF)

Одговори на питања број 2 (0.48 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документација број 2 (2330910 PDF)

Одлука о додели уговора (1794064 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП 1/17 на порталу јавних набавки града Београда

29.12.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга одржавања рачунарске опреме и ИП телефоније - ОРН:72212900 ЈНМB 24/16.

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.44 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1342830 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк ЈНМВ 24/16 на порталу јавних набавки града Београда

16.12.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга ангажовања пројектног бироа - ОРН:71242000 ЈНМB 20/16.

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.42 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1493905 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 20/16 на порталу јавних набавки града Београда

15.12.2016.

Јавна набавка - Израда пројекта за добиjање грађевинске дозволе и пројекта за извођење пијаце Сењак - ОРН 71242000 - OП 07/16 Отворен поступак

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.93 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1688209 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ОП 7/16 на порталу јавних набавки града Београда