Јавне набавке
08.06.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра ОРН 32250000. Мобилни телефони JНMВ 16/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (0.75 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације (1706266 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.6 MB PDF)

Одговори на питања (1143027 PDF)

Одлука о обустави поступка (0.71 MB PDF)

Обавештење о обустави поступка (0.43 MB PDF)

08.06.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра ОРН:18110000. Лична заштитна опрема JНMВ 15/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.47 MB PDF)

Одлука о обустави поступка (0.71 MB PDF)

Обавештење о обустави поступка (0.41 MB PDF)

05.06.2017.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа (0.61 MB PDF)

25.05.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра ОРН: 6010000. Tранспортне услуге JНMВ 14/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.44 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1300821 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 14/17 на порталу јавних набавки града Београда

24.05.2017.

ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊE

Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме (745569 PDF)