Линкови

ЈКП „Ветерина Београд”

Послове комуналне зоохигијене у Београду обавља Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд",под надлежношћу Градског саекретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда који се стара и обезбеђује услове за предузеће и прихватилишта за животиње која су у његовом саставу и обавља контролу и стални надзор над њиховим радом.

http://www.veterinabeograd.rs


Туристичка организација Београда

Туристичка организација Београда је јавна служба Скупштине града Београда, основана са идејом да обавља послове развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Београда.

Као дестинацијска менаџмент организација, ТОБ у промоцији Београда, као туристичког одредишта, обједињује туристичке услуге хотела, ресторана, туристичких агенција, произвођача сувенира и старих заната, организатора манифестација и свих других делатности које пружају услуге туристима који посећују Београд.

htt://www.tob.rs


ЈП "Београдска тврђава"

Јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности "Београдска тврђава" основала је јула 2002. Скупштина града Београда. Предузеће обавља послове од општег интереса за Град Београд у области уметничко-књижевног стваралаштва и сценских делатности, делатности галерија и музеја, забавних активности (кинематографија и видео диструбиција), издавање књига.

Предузеће своју делатност обавља на две амбијентално-просторне целине: Калемегдански парк (Мали и Велики Калемегдан) и Београдска тврђава (Горњи и Доњи град).

http://www.beogradskatvrdjava.co.rs


ЈП "Сава центар"

Сава центар је највећи конгресни, културни и пословни центар у нашој земљи и један од највећих у региону савремени центар изузетне домаће и међународне репутације чија делатност обухвата организацију конгресних и свих врста уметничких скупова и манифестација.

http://www.savacentar.net/index.php/sc/o-nama


Арена Београд д.о.о.

Основна делатност предузећа је организовање спортских и културних манифестација, пре свега у објекту "Београдска арена".

http://www.starkarena.rs


Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”

Предузеће обавља водопривредну делатност, као делатност од општег интереса, на територији града Београда у складу са законом и прописима донетим на основу закона.

Предузеће одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним обалама реке Саве и Дунава, осим дела оперативне обале Луке на десноj обали Дунава, одржава и стара се о Бежанијском зимовнику, Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским објектима који се налазе на простору Бежанијског зимовника и теретног Савског пристаништа, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу.

http://www.beogradvode.co.rs


ЈП "Зоолошки врт града Београда"

Бeoгрaдски зooлoшки врт je нaстao 1936. гoдинe, a свeчaнo oтвoрeн нa Пeтрoвдaн – 12. jулa. Oснoвao гa je тaдaшњи грaдoнaчeлник Влaдa Илић. Први стaнoвници вртa су били: лaвoви, лeoпaрди, бeли и мрки мeдвeди, вукoви, мaкaки и мaнгaбej мajмуни, aнтилoпe, бивoли, зeбуи, муфлoни, jeлeни, срнe, рoдe, ждрaлoви, пaунoви, фaзaни, сoвe, пeликaни и пaпaгajи.

http://www.beozoovrt.rs