Адресар

Локација пијаце

Мапа пијаце

Сењак

Косте Главинића 6
Тел: 2653 656
Аутобуске линије: 12, 13, 22, 23, 58, 88
Тип: зелена
Зона: друга
Општина: Савски венац

Некада је пијаца у елитном градском насељу Сењак пословала у саставу пијаце Зелени венац, па тако и припада реду старијих београдских пијаца. Пијачни простор некада се налазио код садашњих трамвајских шина и састојао се из два дела - доњег платоа са зиданим локалима, и горњег плаца на коме се продавао зелениш. Тезге су биле од дрвета, без крова и сандука, а снабдевачи из околине Београда робу су допремали запрежним колима. Када је седамдесетих година изграђен Железнички мост, срушени су сви зидани објекти, а положај и изглед пијаце су потпуно промењени.

Некада се на Сењак долазило у набавку свињског и говеђег меса, а пијаца је важила за најбоље снабдевену, "богаташку", јер су је као и данас окруживале велелепне виле, амбасаде и стране резиденције. Ударне тезге, у време када је ова пијаца најбоље пословала, држале су државна предузећа.

Данас на пијаци на Сењаку на око 90 тезги своју робу излажу пољопривредни произвођачи из Обреновца, Великог Села, Калуђерице... Пре две године ова пијаца је ограђена, а у плану је и њено детаљно реновирање.