Вести
08.02.2018.

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ НАСТАВЉАЈУ ПУТ УСПЕХА

ЈОШ ЈЕДНА ПОТВРДА ДОБРИХ ПОСЛОВНИХ РЕЗУЛТАТА


Током претходне недеље на седници Надзорног одбора усвојен је Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Градске пијаце“ у четвртом кварталу 2017. године. За Градске пијаце 2017. година представља још једну годину добрих пословних резултата, с обзиром да су оствариле добит, која је за чак 43% већа од плана за целу годину и износи 198.229.714,00 динара.

Градске пијаце постигле су одличан резултат и наставиле путем успешних предузећа, иако су значајна финансијска средства усмерена на грандиозан пројекат, покренут први пут у историји предузећа, у изградњу пијаце „Палилула“. Упркос томе што је почетак изградње ове најзначајније инвестиције смањио добит, новчана средства уложена у градњу најмодерније пијаце на Балкану биће вишеструко враћена, што најбоље показује пример последње лицитације на пијаци „Каленић“, када је само један новоизграђен локал излицитиран за 15.000.000,00 динара, иако реконструкција наведене пијаце још није завршена. Градске пијаце у 2017. години уложиле су новчана средства и у санацију дотрајалих локала и изградњу нових на пијацама „Каленић“ и „Смедеревски ђерам“, санацију и асфалтирање пијачних платоа пијаца „Баново брдо“, „Карабурма“, „Железник“, „Сењак“, делова платоа пијаца „Звездара“, „Скадарлија“, „Каленић“, „Меркатор“, „Бањица“, „Видиковац“, „Горња варош“, као и завршетка поплочавања пијаце „Земун“, улагања у набавку нових и репарацију постојећих тезги, боксова и расхладних витрина.Рационална политика пословања ЈКП „Градске пијаце“ довела је до тога да су укупни приходи већи од планираних, док су укупни расходи наставили да прате тренд опадања из претходних година, те су за 5% мањи од предвиђених у плану пословања за 2017. годину.