Слободни пијачни капацитети

ЈКП "Градске Пијаце" - Београд баве се издавањем пијачних капацитета као што су:


Локали
Тезге

За опширније информације обратите се управнику пијаце за коју сте заинтересовани или на телефон: 011 780 64 51, 780 6450