СЗР/СТР тезге - Непосредна погодба

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР»

Тезге II реон:

291, 293, 307, 310, 315, 325, 328, 331, 332, 338, 348, 349, 355, 356, 357, 362, 363, 367, 369, 376, 384, 389, 392, 397, 408, 409, 420, 422, 425, 426, 430, 431, 432, 435,436,441, 442,446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 458, 460, 461, 465, 466, 467, 471, 472, 478, 479, 482, 483, 487, 489, 490, 493, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525

 

Тезге III реон:

528, 529, 535, 536, 541, 552, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 571, 572, 576, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 590, 595, 597, 600, 601, 605, 606, 608, 611, 613, 617, 618, 620, 623, 624, 626, 627, 628, 630, 631, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 653, 654, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 667, 668, 671, 672, 675, 678, 679, 680, 681, 682, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 697, 698, 700, 701, 703, 704, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 722, 724, 725, 727, 729, 732, 733, 734, 736, 737,  734, 736, 738, 739, 740, 744, 745, 746, 750, 751, 755, 757, 758, 759, 760, 763, 768, 769, 773, 774, 777, 778, 782, 784, 786

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ»

почетна цена  16.537,00  дин. – месечно             

бокс  број: 243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,256,257,258,

262,263,264,266,267,268,272,273,275,276,277,278,279,280,281,282,283,

284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,299,300,301,302,

303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,319,320,

321,322,323,324,325,326,327,328,329 и 330  –   /СЗР,СТР,СКР/

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «ПАЛИЛУЛА»

почетна цена  8.910,00  дин. – месечно             

тезге број: 161 и 168 - /СТР/

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «БЕЛЕ ВОДЕ»

почетна цена 6.480,00 дин.-месечно

тезге број: 11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39 и 40-  /СЗР/

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «СЕЊАК»

почетна цена  6.480,00 дин. – месечно             

тезге број: 51 - /СТР/

почетна цена  6.480,00 дин. – месечно

тезге број: 1,3,23,24,26,45 и 46 /СЗР/

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «ЖЕЛЕЗНИК»

почетна цена  6.480,00 дин. – месечно

тезге број: 60,61,62,63,64,65,66,70,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,89 и 91 /СЗР/