СЗР/СТР тезге - Непосредна погодба

Тренутно нема капацитета, који се издају путем непосредне погодбе