СЗР/СТР тезге - Непосредна погодба

Слободне капацитете погледајте у одељку Јавна лицитација