ИПП тезге - Непосредна погодба

Мапа пијаце

Т.Ц.«КРЊАЧА»

 

Рамови, број :

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,45,

46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,

66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,

85,86,87,88,89,90,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104

105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,11

7, 118,119,120,121,122,123,124,128,129,130,131,

132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,

144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,159,

160,185,186,192,193,202,203,206,207,211,212,213,

214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,

226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,

238,239,240,241,242,243,244,245,246,247.

 

Продајна места 21,00 м2, број: 65

 

Продајна места 25,20 м2, број: 37, 51, 52

 

Продајна места 37,00 м2 ,број: 25

Мапа пијаце

ПИЈАЦА « НОВО КИЈЕВО »

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «МИЉАКОВАЦ»

Тезге за продају воћа и поврћа, број:13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114,115,116,117,118,119,120

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине,сувомеснатих производа и др.,број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Рамови, број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «МАЛИ МОКРИ ЛУГ»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 11

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «КОШУТЊАК»

Тезге за продају воћа и поврћа,број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «КОЊАРНИК»

Тезге за продају воћа и поврћа, број:2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45,  47, 52, 53

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине,сувомеснатих производа и др.,број: 3

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «КАРАБУРМА»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 2, 9, 10, 11, 19, 30, 31,50,71

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине,сувомеснатих производа и др.,број: 2

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «ГОРЊА ВАРОШ»

Тезге за продају воћа и поврћа број: 11,13,17,  34,  82, 109, 122, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 147,148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 165, 166, 173, 204,

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др.,број:1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «ВОЖДОВАЦ»

Тезге за продају воћа и поврћа број: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72,  75, 76

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др.,број: 2, 3, 4

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ»

Тезге за продају воћа и поврћа,број: 1, 3, 5, 29, 31, 32, 59

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др.,број:   4, 5, 9

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «Б О Р Ч А»

Тезге са расхладним уређајем за продају млечних производа, клане живине, јаја, тестенине, сувомеснатих производа и др., број:12, 13, 14

 

 

Мапа пијаце

ПИЈАЦА «БЕЖАНИЈА»

Тезге за продају воћа и поврћа, број: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72